O nas

Hanna Przetak – absolwentka Kulturoznawstwa oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UJ; dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jejkowicach; pracowała w RCK (promocja imprez kulturalnych). Była opiekunką dzieci i młodzieży w czasie AKCJI LATO w R-ku. Jest realizatorką projektów m.in.: „Letnia Akademia Kreatywności”, „Migawki z życia”. Z jej inicjatywy powstał Klub Małego Czytelnika;

Beata Matuszek – prezeska Fundacji RE:AKCJA, absolwentka polonistyki na UŚ, dziennikarka, specjalistka ds. mediów, prowadzi szkolenia dla młodzieży w zakresie mediów, jest zaangażowana w inicjatywy obywatelskie, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pracowała w Śląskiej Sieci 3 Sektora;

Paulina Dróżdzel – wiceprezeska Fundacji RE:AKCJA, absolwentka polonistyki na UŚ, od 2010 r. pracowała w projektach w ramach POKL (EFS); prowadziła mapowanie społecznościowe, warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty kompetencji społecznych; certyfikowana trenerka; moderatorka spotkań literackich.