Metody pracy

Warsztaty prowadzone w ramach projektu to przede wszystkim warsztaty realizowane metodami aktywnymi. Paulina Dróżdzel i Beata Matuszek bazowały na wiedzy uczestniczek i zachęcały do osobistych podróży w głąb historii rodzinnych.
W trakcie cyklu warsztatów twórczego pisania i digital storytelling poruszano takie zagadnienia jak:
– narracja, jej dobór i sposób na ujawnianie lub nieujawnianie emocji,
– budowanie scenariusza opowieści,
– odkrywanie „ciemnej” i „jasnej” strony postaci,
– opowiadanie przez pryzmat fotografii i przedmiotów i inne.

Ponadto, kilka spotkań miało charakter wywiadów i swobodnych opowieści, nagrywanych i spisywanych w późniejszych terminach.

W celu zachęcenia pań do dzielenia się opowieściami – trenerki umożliwiały opisywanie postaci wg naprowadzających pytań.

Ważnym elementem warsztatu była dowolność opowiadania i budowanie atmosfery zaufania. Wszystkie opowieści uczestniczek warsztatów posiadają autoryzację autorek, są opublikowane w takiej formie, w jakiej zezwoliły na publikację.
Historie są historiami prawdziwymi. Dane osobowe autorek opowieści i ewentualnych postaci zostały podane za pozwoleniem tych osób lub zostały zmienione na ich prośbę.

Reklamy